Skraćeni naziv: FISHERIJA d.o.o.
Puni naziv: FISHERIJA d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Jordanovac 29, 10 000 Zagreb
MB: 04990897
OIB: 33712227323
VAT ID: HR33712227323
Direktor:
Branimir Brzić, direktor
Ivan Bosnić, direktor
Marko Burazin, direktor
Članovi uprave:
Branimir Brzić, direktor
Ivan Bosnić, direktor
Marko Burazin, direktor

Temeljni kapital: 21.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA)
Petrinjska 59, 10 000 Zagreb
IBAN:  HR5724840081135090025
SWIFT (BIC): RZBHHR2X

0